Fan Nenfwd DIAMOND yn y Siop Goffi

Un o'n cwsmeriaid, mae angen i 10 uned gefnogwyr nenfwd i'w osod yn ei siop goffi, ac ar ôl cadarnhau ei gais, rydym yn argymell ein cefnogwyr nenfwd diemwnt iddo.

Roedd yn falch iawn gyda'n KALE FANS ac anfonodd luniau adborth atom. Mae'n edrych yn debycach i addurn na ffan yn unig, diolch i Jonathan annwyl, gobeithio y gallem gydweithredu'n hapus yn y dyfodol agos.

Cefnogwr nenfwd KALE Diamond yw ein model enwog ar gyfer lle masnachol, mae cwsmeriaid gwahanol wledydd yn ei brynu ar gyfer bar coffi, cyntedd, bwyty, gwesty, archfarchnad a lleoedd mawr. Os oes angen i chi awyru datrysiadau, rydyn ni wir yn gobeithio y gallech chi ddewis un model ar gyfer eich lle. Unrhyw ragor o wybodaeth, gadewch negeseuon atom, byddwn yn ateb ichi yn fuan.

latest project (18)
latest project (31)
latest project (30)