Fan Gludadwy Airmove yn Warws

Gallai ffan cludadwy Airmove symud yn hawdd y tu mewn a'r tu allan gyda 4 olwyn, mae'n mabwysiadu modur PMSM i yrru'r llafn ffan, a all gynhyrchu gwynt naturiol mawr a pharhaus. Mewn gofod poeth a stwff, mae arf awyr yn debyg i effaith 20 set o gefnogwr bach, mae pellter effeithiol cyflymder y gwynt yn fwy na 24 metr.

Yn ogystal, mae'r gefnogwr cyfan yn ddiddos, gellir ei weithredu fel arfer mewn amgylcheddau glawog a llaith. Fe wnaeth mwyafrif y cwsmeriaid ei brynu ar gyfer warysau, gweithdai ffatri, arddangosfeydd ar raddfa fawr a gweithgareddau awyr agored.

Mae sŵn y gefnogwr yn isel iawn, pan fydd yn rhedeg, ni fydd y sain sgwrsio ger y gefnogwr yn cael ei effeithio. Mae Airmove yn gefnogwr cludadwy arbed ynni mewn gwirionedd, os oes ei angen ar eich warws, campfa ac arddangosfa, peidiwch ag oedi cyn ymholi â ni am ragor o fanylion.

latest project (21)
latest project (40)
latest project (39)