Fan Wal Airfree yn y Ganolfan Logisteg

Hei ffrind, dyma ein ffan wal awyr awyr KALE, gellid ei osod mewn warysau, gweithdai a gorsafoedd mawr. Mae diamedr y model rhwng 1.5m a 2m gyda PMSM, a all gynhyrchu gwynt mawr a pharhaus.

Rydym wedi gosod sawl math o'r ffan wal hon mewn llawer o ddiwydiannau logisteg a storio yn Tsieina. Gallai'r gefnogwr wal cyflymder isel sŵn isel a chyfaint uchel helpu canolfan warws, gweithdy a logisteg i gadw oeri ac awyru. Os ydych chi mewn diwydiant, angen ffan awyru, rydyn ni wir yn argymell i chi gefnogwr wedi'i osod ar wal awyr KALE, mae'n gefnogwr diwydiannol gwych i'ch dynion.

Mwy o fanylion am gefnogwr wal awyr awyr KALE, cliciwch arno i gael mwy o wybodaeth, ac ymholi'n rhydd.

latest project (37)
latest project (27)
latest project (38)